EN in English

Lai katris savu durvu priekšu slauka, tad katra vieta būs jo jauka. (LFK 1459, 330)

No Dainu skapja līdz "Latvju dainām"

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Melne, E., Reidzāne, B., Vīksna, M., Treija, R. (2015). No Dainu skapja līdz "Latvju dainām". Rīga: LU LFMI. 366 lpp.
Pases Nr. LFK PLF NO 001 2015
Numurs LFK 00039