EN in English

Slimiem vajaga ārsta, bet veseliem darba. (LFK 1493, 3463)

Latviešu tautas teikas

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātņu akadēmija
Apraksts Ancelāne, A. (Sast.). (1961). Latviešu tautas teikas. Rīga: Zinātņu akadēmija.
Pases Nr. LFK LFI LATVIE 802 1961
Numurs LFK 00380