EN in English

Ūdens kaļ, ūdens maļ, ūdens lielas lietas dar. (LFK 1696, 6236)

1000 tautas dziesmas skolām

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Valmiera
Izdevējs K. Dūnis
Apraksts Līgotņu, J. (Sak.). (1929). 1000 tautas dziesmas skolām. Valmiera: K. Dūnis.
Pases Nr. LFK LFI TAUTAS 921 1929
Numurs LFK 00348