EN in English

Kad zinātu kur kritīs, tad būtu nolicis salmus. (LFK 941, 2078)

Tautas dzeesmas

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Derīgu grāmatu nodaļa
Apraksts Tautas dzeesmas. (1908). Rīga: Derīgu grāmatu nodaļa.
Pases Nr. LFK LFI TAUTAS 921 1908
Numurs LFK 00347