EN in English

Kas nu debesīs ar slotas kātu iejājis. (LFK 1459, 4172)

Tautas dzeesmas

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Derīgu grāmatu nodaļa
Apraksts Tautas dzeesmas. (1908). Rīga: Derīgu grāmatu nodaļa.
Pases Nr. LFK LFI TAUTAS 921 1908
Numurs LFK 00347