EN in English

Kas daudz gryb zynuot, tys daudz gryb maluot. (LFK 508, 3592)

Sen to Rīgu daudzināja : Rīga latviešu tautas daiļradē

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta
Izdevējs
Apraksts Ancelāne, A. (sast.). (1994). Sen to Rīgu daudzināja: Rīga latviešu tautas daiļradē. Rīga: Zinātne. 216, [2] lpp.
Pases Nr. LFK LFI SEN 500 1994
Numurs LFK 00339