EN in English

Kas daudz gryb zynuot, tys daudz gryb maluot. (LFK 508, 3592)

Saule sēja sudrabiņu : latviešu tautasdziesmas par dabu : izlase

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta
Izdevējs
Apraksts Arājs, K. (sak.). (1972). Saule sēja sudrabiņu: latviešu tautasdziesmas par dabu. Rīga: Zinātne. 328 lpp.
Pases Nr. LFK LFI SAULE 843 1972
Numurs LFK 00337