EN in English

Kad zinātu kur kritīs, tad būtu nolicis salmus. (LFK 941, 2078)

Русское народное творчество (фольклор)

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Москва
Izdevējs Учпедгиз
Apraksts Чичеров, В. И. (1949). Русское народное творчество (фольклор). Москва: Учпедгиз.
Pases Nr. LFK FK ČIČER 130 1949
Numurs LFK 03365