EN in English

Lai katris savu durvu priekšu slauka, tad katra vieta būs jo jauka. (LFK 1459, 330)

Великорусские сказки в записях И. А. Худякова

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Москва
Izdevējs Наука
Apraksts Худяков, И. А. (1964). Великорусские сказки в записях И. А. Худякова. Москва: Наука.
Pases Nr. LFK FK HUDJ 156 1964
Numurs LFK 03335