EN in English

No skopa vēl var ko izspiest, bet no tukša nevar. (LFK 393, 789)

Latviešu sakāmvārdi un parunas

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Liesma
Apraksts Ruža, D. (Sast.). (1983). Latviešu sakāmvārdi un parunas. Rīga: Liesma.
Pases Nr. LFK LFI LATVIE 802 1983
Numurs LFK 00319