EN in English

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš ir rūgts. (LFK 1242, 391)

Словацкие сказки

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Москва
Izdevējs Художественная литература
Apraksts Богатырев, П. (Сост.). (1955). Словацкие сказки. Москва: Художественная литература.
Pases Nr. LFK FK SLOV 770 1955
Numurs LFK 03291