EN in English

Ziepes gan melnas, bet nomazgā baltu. (LFK 556, 10765)

Latviešu sakāmvārdi un parunas

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Valsts izdevniecība
Apraksts Niedre, J., Ozols, J. (Sak.). (1955). Latviešu sakāmvārdi un parunas. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
Pases Nr. LFK LFI LATVIE 802 1955
Numurs LFK 00316