EN in English

Ko līdz lieli gurķi kad tukši vidi. (LFK 997, 8014)

Latviešu sakāmvārdi un parunas

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Valsts izdevniecība
Apraksts Niedre, J., Ozols, J. (Sak.). (1955). Latviešu sakāmvārdi un parunas. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
Pases Nr. LFK LFI LATVIE 802 1955
Numurs LFK 00316