EN in English

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. (LFK 1472, 2265)

Latviešu tautas mīklas

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas PSR ZA
Apraksts Ancelāne, A. (Sast.). (1954). Latviešu tautas mīklas. Rīga: Latvijas PSR ZA.
Pases Nr. LFK LFI LATVIE 802 1954
Numurs LFK 00315