EN in English

Ziepes gan melnas, bet nomazgā baltu. (LFK 556, 10765)

Es vācieti dancināju: latviešu tautas dziesmas

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta
Izdevējs
Apraksts
Pases Nr. LFK LFI KRONBER 786 1945
Numurs LFK 00313