EN in English

Skraida kā govs bez astes mušu laikā. (LFK 1459, 4036)

Структур волшебной сказки

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Москва
Izdevējs РГГУ
Apraksts Неклюдов, С. Ю. (Ред.). (2001). Структур волшебной сказки. Москва: РГГУ.
Pases Nr. LFK FolT STRUK 842 2001
Numurs LFK 03237