EN in English

Ziepes gan melnas, bet nomazgā baltu. (LFK 556, 10765)

Kāzu dziesmas: uzrakstītas Bases Zvirbuļos Aizputes apriņķī

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta
Izdevējs
Apraksts
Pases Nr. LFK LFI KAZU 987 1924
Numurs LFK 00312