EN in English

Kad jaunībā izpriecāsies, tad būs vecumā ko atminēt. (LFK 116, 12407)

Kas var dziesmas izdziedāt?: latviešu tautas dziesmas par dziesmām un dziedāšanu

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Arājs, K. (Sak.). (1974). Kas var dziesmas izdziedāt?: latviešu tautas dziesmas par dziesmām un dziedāšanu. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK LFI KAS 710 1974
Numurs LFK 00310