EN in English

Laimīga ir tā dieniņa, kuru var vieglāk pavadīt. (LFK 585, 155)

Kad saulīte rotājas: gadskārtu ieražu dziesmas

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Drīzule, R. (Sak.). (1982). Kad saulīte rotājas: gadskārtu ieražu dziesmas. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK LFI KAD 050 1982
Numurs LFK 00309