EN in English

Ūdens kaļ, ūdens maļ, ūdens lielas lietas dar. (LFK 1696, 6236)

Incīti, kaķīti...: latviešu tautas dziesmas par mājas dzīvniekiem

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Liesma
Apraksts Incīti, kaķīti...: latviešu tautas dziesmas par mājas dzīvniekiem. (1967). Rīga: Liesma.
Pases Nr. LFK LFI INC 030 1967
Numurs LFK 00307