EN in English

Nemal vienu graudu, nesit vēju ar dūri. (LFK 941, 1884)

Varas Latvijā no Kurzemes hercogistes līdz neatkarīgai valstij

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU Akadēmiskais apgāds
Apraksts Goldmanis, J. (Red.). (2019). Varas Latvijā no Kurzemes hercogistes līdz neatkarīgai valstij: esejas. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.
Pases Nr. LFK LVK VARAS 648 2019
Numurs LFK 03155