EN in English

Ūdens kaļ, ūdens maļ, ūdens lielas lietas dar. (LFK 1696, 6236)

Dziedot dzimu, dziedot augu: latviešu tautas dziesmas

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta
Izdevējs
Apraksts
Pases Nr. LFK LFI DZIEDO 455 1970
Numurs LFK 00303