EN in English

Lai katris savu durvu priekšu slauka, tad katra vieta būs jo jauka. (LFK 1459, 330)

Magazin: herausgegeben von der Lettisch-literärischen Gesellschaft, 19

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Jelgava
Izdevējs J. F. Steffenhagen un Sohn
Apraksts Magazin: herausgegeben von der Lettisch-literärischen Gesellschaft, 19. (1891). Mitau: J. F. Steffenhagen un Sohn.
Pases Nr. LFK Ret MAG 210 1891
Numurs LFK 03131