EN in English

Kur krietna stabule, tur laba deja. (LFK 1695, 2517)

Krischjahnis Waldemars sawā dsihwē un darbā

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Jelgava
Izdevējs H. J. Drawiņ-Drawneeks
Apraksts Ārons, M. (1892). Krischjahnis Waldemars sawā dsihwē un darbā. Jelgawa: H. J. Drawiņ-Drawneeks.
Pases Nr. LFK Ret ARONU 778 1892
Numurs LFK 03126