EN in English

Vajag laseit, vajag saprast, vajag dzeivuot, vajag zynuot. (LFK 1950, 8386)

Wisa Riga smejas: humoristisku nedarbiņu kopums, 3

Lasītavas grāmatas
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs D. Geltiņš
Apraksts Mazais-Dundurs. (1902). Wisa Riga smejas: humoristisku nedarbiņu kopums, 3. Riga: D. Geltiņš.
Pases Nr. LFK Ret WIS 840 1902
Numurs LFK 03125