EN in English

Nieciņš ar nieciņu iztaisa sieciņu. (LFK 1552, 23882)

Sehta, daba, pasaule: astotā burtnica

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Jelgava
Izdevējs J. Drawiņ-Drawneeks
Apraksts Sehta, daba, pasaule: astotā burtnica. (1893). Jelgawa: J. Drawiņ-Drawneeks.
Pases Nr. LFK Ret SEH 220 1893
Numurs LFK 03124