EN in English

Lobuok struodoj, bet narunoj. (LFK 508, 1395)

Konterbandneeka zehns: stahsts wahceeschu jaunekļeem par derrigu laika kawekli

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Jelgava
Izdevējs G. A. Renhers
Apraksts Hoffmanns, F. (1858). Konterbandneeka zehns: stahsts wahceeschu jaunekļeem par derrigu laika kawekli. Jelgawa: G. A. Renhers.
Pases Nr. LFK Ret HOFF 114 1858
Numurs LFK 03116