EN in English

Kas daudz gryb zynuot, tys daudz gryb maluot. (LFK 508, 3592)

Weesigs padomneeks

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Puhzischu Ģederta (Fulenberga) apgahdibā
Apraksts Lapa, M. (b.g.). Weesigs padomneeks pehc J. B. O. von Erfurta. Riga: Puhzischu Ģederta (Fulenberga) apgahdibā.
Pases Nr. LFK Ret LAP 580
Numurs LFK 03111