EN in English

Slimiem vajaga ārsta, bet veseliem darba. (LFK 1493, 3463)

Programma tautas gara mantu krahjejeem

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Jelgava
Izdevējs H. J. Draviņa-Dravnieks
Apraksts Volters, E. (1892). Programma tautas gara mantu krahjejeem. Jelgawa: H. J. Drawiņsch-Drawneeks.
Pases Nr. LFK Ret VOLTE 533 1892
Numurs LFK 03098