EN in English

Diveju myužu nivīns nadzeivuos. (LFK 1209, 444)

Latweeschu rakstneezibas teorija

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs H. J. Drawiņ-Drawneeks
Apraksts Kalniņš, J. (1892). Latweeschu rakstneezibas teorija. Rīga: H. J. Drawiņ-Drawneeks
Pases Nr. LFK Ret KALNIN 281 1892
Numurs LFK 03091