EN in English

Paklausīgi bērni vecākiem mīļi. (LFK 1337, 360)

Latweeschu teikas is Maleenas

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs P. Behrsiņa apgahdeens
Apraksts Krēsliņš, J. (1891). Latweeschu teikas is Maleenas, 3. Riga: P. Behrsiņa apgahdeena.
Pases Nr. LFK Ret KRESLI 452 1891
Numurs LFK 03088