EN in English

Tik ziķers laikam uz akmeņa audzis. (LFK 1225, 10869)

Deutsches Sprichwörterbuch

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Leipciga
Izdevējs Philipp Reclam
Apraksts Tetzner, F. (1905). Deutsches Sprichwörterbuch. Leipzig: Druck und Verlag von Philipp Reclam jun.
Pases Nr. LFK Ret TETZN 885 1905
Numurs LFK 03082