EN in English

Vecam zirgam niķus neizdzīsi. (LFK 1600, 7868)

Latvijas Valsts arhīva fondu rādītājs, 2

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Valsts arhīvs
Apraksts Antēna, I. (Red.). (2005). Latvijas Valsts arhīva fondu rādītājs, 2. Rīga: Latvijas Valsts arhīvs.
Pases Nr. LFK UL LATVIJAS 805 2005
Numurs LFK 03064