EN in English

Kam grēku daudz, tam spilvens ciets. (LFK 1573, 711)

Latvijas Valsts arhīva fondu rādītājs, 1

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Valsts arhīvs
Apraksts Antēna, I. (Red.). (2004). Latvijas Valsts arhīva fondu rādītājs, 1. Rīga: Latvijas Valsts arhīvs.
Pases Nr. LFK UL LATVIJAS 805 2004
Numurs LFK 03063