EN in English

Vajag laseit, vajag saprast, vajag dzeivuot, vajag zynuot. (LFK 1950, 8386)

Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU Akadēmiskais apgāds
Apraksts Bankavs, A., Jansone, I. (2010). Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.
Pases Nr. LFK UL BANKAV 484 2010
Numurs LFK 03060