EN in English

Ļaužu mīlestība ir labāka nekā sudrabs un zelts. (LFK 1696, 5872)

Latvju tautas estetika, 1

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Pēteris Birkerts
Apraksts Birkerts, P. (1938). Latvju tautas estetika, 1. Rīga: Pēteris Birkerts.
Pases Nr. LFK LFI BIRKER 753 1938
Numurs LFK 00292