EN in English

Priecīgs prāts un sātība, dara cilvēku bagātu. (LFK 556, 4503)

Узбекский народный героический эпос

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Москва
Izdevējs Государственное издательство художественной литературы
Apraksts Жирмунский, В. М., Зарифов, Х. Т. (1947). Узбекский народный героический эпос. Москва: Государственное издательство художественной литературы.
Pases Nr. LFK Epi ŽIRM 760 1947
Numurs LFK 03012