EN in English

Styprys kai gaiļs. (LFK 508, 1935)

Ievads latvju tautas prātniecībā

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Pēteris Birkerts
Apraksts Birkerts, P. (1937). Ievads latvju tautas prātniecībā. Rīga: Pēteris Birkerts.
Pases Nr. LFK LFI BIRKER 753 1937
Numurs LFK 00289