EN in English

Kurls un mēms, bet rēķinus ved. (LFK 1001, 493)

Lāčplēsis: latvju tautas varonis

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Liesma
Apraksts Pumpurs, A. (1975). Lāčplēsis: latvju tautas varonis: bērniem pārstāstījis Imants Lasmanis. Rīga: Liesma.
Pases Nr. LFK Epi PUMPU 416 1975
Numurs LFK 02990