EN in English

Styprys kai gaiļs. (LFK 508, 1935)

Latvju tautas mīklas

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Valters un Rapa
Apraksts Birkerts, P. (1927). Latvju tautas mīklas. Rīga: Valters un rapa.
Pases Nr. LFK LFI BIRKER 753 1927
Numurs LFK 00288