EN in English

Kad lapsa skraida apkārt, tad neesi zoss. (LFK 1379, 7895)

Latviešu sakāmvārdi un parunas

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Valters un Rapa
Apraksts Birkerts, P. (1927). Latviešu sakāmvārdi un parunas. Rīga: Valters n Rapa.
Pases Nr. LFK LFI BIRKER 753 1927
Numurs LFK 00287