EN in English

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. (LFK 1379, 1974)

Староверие Латвии

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Старообрядческое обшество Латвии
Apraksts Иванов, И. И. (Ред.). (2005). Староверие Латвии. Рига: Старообрядческое обшество Латвии.
Pases Nr. LFK Re STARO 157 2005
Numurs LFK 02967