EN in English

Kas nu debesīs ar slotas kātu iejājis. (LFK 1459, 4172)

Kino Latvijā 1920-1940

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Pērkone, I. (2008). Kino Latvijā 1920-1940. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK LVK PERKO 574 2008
Numurs LFK 02957