EN in English

Lai katris savu durvu priekšu slauka, tad katra vieta būs jo jauka. (LFK 1459, 330)

Vidzemes 1638. g. arklu revizija

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Vēstures institūts
Apraksts Dunsdorfs, E. (Red.). (1938). Vidzemes 1638. g. arklu revizija. Rīga: Latvijas Vēstures institūts.
Pases Nr. LFK LVK LATV 805 1938
Numurs LFK 02947