EN in English

Kas nu debesīs ar slotas kātu iejājis. (LFK 1459, 4172)

1905.-1907. gada revolucija Latvijā

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Valsts izdevniecība
Apraksts Dauge, P. (1949). 1905.-1907. gada revolucija Latvijā. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
Pases Nr. LFK LVK DAUGE 855 1949
Numurs LFK 02946