EN in English

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš ir rūgts. (LFK 1242, 391)

1905.-1907. gada revolucija Latvijā

Lasītavas grāmatas

Autors  
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Valsts izdevniecība
Apraksts Dauge, P. (1949). 1905.-1907. gada revolucija Latvijā. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
Pases Nr. LFK LVK DAUGE 855 1949
Numurs LFK 02946