EN in English

Kur krietna stabule, tur laba deja. (LFK 1695, 2517)

1905. gada rewolucija Talsos un apkahrtnē

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Valters un Rapa
Apraksts Dzintarkalns, T. (1927). 1905. gada rewolucija Talsos un apkahrtnē. Rīga: Valters un Rapa.
Pases Nr. LFK LVK TUKST 206 1927
Numurs LFK 02938