EN in English

Nemal vienu graudu, nesit vēju ar dūri. (LFK 941, 1884)

1905. gada rewolucija Talsos un apkahrtnē

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Valters un Rapa
Apraksts Dzintarkalns, T. (1927). 1905. gada rewolucija Talsos un apkahrtnē. Rīga: Valters un Rapa.
Pases Nr. LFK LVK TUKST 206 1927
Numurs LFK 02938