EN in English

Lobuok struodoj, bet narunoj. (LFK 508, 1395)

Latvieši, 2

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Valters un Rapa
Apraksts Balodis, Fr., Šmits, P., Tentelis, A. (Red.). (1932). Latvieši: rakstu krājums, 2. Rīga: Valters un Rapa.
Pases Nr. LFK LVK LATVIE 802 1932
Numurs LFK 02932