EN in English

Vecam zirgam niķus neizdzīsi. (LFK 1600, 7868)

Poļi Latvijā

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Zinātņu akadēmija
Apraksts Jēkabsons, Ē. (1996). Poļi Latvijā. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija.
Pases Nr. LFK LVK JEKABSO 304 1996
Numurs LFK 02922