EN in English

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš ir rūgts. (LFK 1242, 391)

Latvijas mākslas un mākslas vēstures likteņgaitas

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Neputns
Apraksts Kaminska, R. (Sak.). (2001). Latvijas mākslas un mākslas vēstures likteņgaitas. Rīga: Neputns.
Pases Nr. LFK LVK LATVIJAS 805 2001
Numurs LFK 02917