EN in English

Nieciņš ar nieciņu iztaisa sieciņu. (LFK 1552, 23882)

Latvijas mākslas un mākslas vēstures likteņgaitas

Lasītavas grāmatas
Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Neputns
Apraksts Kaminska, R. (Sak.). (2001). Latvijas mākslas un mākslas vēstures likteņgaitas. Rīga: Neputns.
Pases Nr. LFK LVK LATVIJAS 805 2001
Numurs LFK 02917