EN in English

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. (LFK 1472, 2265)

Balti āriņi, melni jēriņi, gudram ganiņam izganīt: latviešu tautas mīklas

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Liesma
Apraksts Graubiņa, A. (Sast.). (1970). Balti āriņi, melni jēriņi, gudram ganiņam izganīt: latviešu tautas mīklas. Rīga: Liesma.
Pases Nr. LFK LFI BALTI 406 1970
Numurs LFK 00280