EN in English

Ziepes gan melnas, bet nomazgā baltu. (LFK 556, 10765)

Balta gāja sērdienīte : latviešu tautasdziesmas par sērdieņiem

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta
Izdevējs
Apraksts
Pases Nr. LFK LFI BALT 400 1994
Numurs LFK 00279