EN in English

Tik ziķers laikam uz akmeņa audzis. (LFK 1225, 10869)

Grāmatas un grāmatnieki

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Arājs, E. (Red.). (1985). Grāmatas un grāmatnieki: Misiņa bibliotēkas 100. gadadienai 1885-1985. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK LT GRAMAT 111 1985
Numurs LFK 02883