EN in English

Kad lapsa skraida apkārt, tad neesi zoss. (LFK 1379, 7895)

Grāmatas un grāmatnieki

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Arājs, E. (Red.). (1985). Grāmatas un grāmatnieki: Misiņa bibliotēkas 100. gadadienai 1885-1985. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK LT GRAMAT 111 1985
Numurs LFK 02883